VIII Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 26km

VIII Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 26km

10 października 2020

Trasa:

Trasa Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego 26km wiedzie z Solinki do Cisnej - początkowo bieszczadzkim szutrem w kierunku Żubraczego (ok. 3km). Nie dobiegając do Żubraczego skręcamy w prawo w niebieski szlak turystyczny i wspinamy się na Berdo (1041m n.p.m.). Z Berda biegniemy na Hyrlatą (1103m), Rosochę (1084m) i zbiegamy do Roztok Górnych (ok. 12km). Z Roztok biegniemy asfaltem na przełęcz nad Roztokami (ok. 13km, 801m n.p.m.), gdzie skręcamy w górski niebieski szlak graniczny, tym razem wspinając się na Okrąglik (1101m). Na Okrągliku żegnamy się z niebieskim szlakiem i skręcamy w lewo w kierunku Cisnej. Czerwonym szlakiem podbiegamy na Jasło (1153m n.p.m.), na Szczawnik (1098m) i na Małe Jasło (1097m), następnie podziwiając widoki zbiegamy do Cisnej, aż do mety w pobliżu stadionu Orlika.

Na trasie znajdują się przeszkody naturalne takie jak m.in. luźne kamienie, gałęzie, korzenie. Na trasie mogą znajdować się wiatrołomy  czy błoto.

Mapa:

Link do trasy: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/103096

Limity czasu:

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu - Meta Biegu zamyka się w dniu 10 października 2020 o godz. 15:00 (6h od zamknięcia strefy startu)

Dodatkowy limit czasu obowiązuje na punkcie kontrolnym w Przełęcz Roztoki (13 km). Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tego punktu kontrolnego do godziny 14:30, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy. Zawodnikom kończącym Bieg na tym punkcie zapewnimy transport na metę po przybiegnięciu ostatniego zawodnika.

Punkt odświeżania/kontrolny

 • Punkty odświeżania będą zaopatrzone w wodę.

 • Punkty odświeżania/kontrolne:

  • Roztoki (13km)

 • Na trasie mogą się znajdować również dodatkowe punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.

Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Zawodnik przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

● folia NRC o wymiarach min. 150x180,
● naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem
podanym na zgłoszeniu,
● kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
● zapas jedzenia na całą trasę,
● czapkę lub chustę typu “komin”,
● minimum 300 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odświeżania)

Na trasie Biegu dopuszczalne jest używanie kijków.Na trasie Biegu dopuszczalne jest używanie kijków.

Uczestnictwo

Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy:

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (do punktu odbioru pakietów należy przynieść oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyzwaniu lub przedłożyć zaświadczenie lekarskie; oświadczenie wraz z karta uczestnika będzie dostępne poprzez panel biura wirtualnego),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • dokonają zgłoszenia przez “Biuro Wirtualne” oraz odbiorą pakiet startowy w punkcie odbioru pakietów
 • stawią się na starcie o ustalonej w regulaminie godzinie wraz z numerem startowym oraz chipem do pomiaru czasu.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie, wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),

 • schodzenia z trasy Biegu,

 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

Organizator:

Fundacja Bieg Rzeźnika

Kontakt: biuro@biegrzeznika.pl

WYNIKI 2020 REGULAMIN 2020 WYNIKI 2019
Data i miejsce:

10 października 2020 r.

Odjazd Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej na start Biegu odbędzie się w sobotę, 10 października 2020 r. ze stacji w Cisnej około godziny 6:45 (UWAGA: dokładna godzina odjazdu pociągu zostanie podana na odprawie!). Zawodnicy zostaną przewiezieni Kolejką do Solinki, gdzie odbędzie się start w godzinach od około 8:00 do 9:00. Konkretna formuła startu będzie podana bliżej zawodów i będzie wynikała z aktualnych zaleceń i ograniczeń związanych z pandemią.

Dystans:
 • ok. 26 km
 • Suma podbiegów/zbiegów: D+1120m/D-1260m

Limit czasu:
 • Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu - Meta Biegu zamyka się w dniu 10 października 2020 o godz. 15:00 (6h od zamknięcia strefy startu)
 • Dodatkowy limit czasu obowiązuje na punkcie kontrolnym w Przełęcz Roztoki (13 km). Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tego punktu kontrolnego do godziny 14:30, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy.
Punkt odbioru pakietów

Cisna, Szkoła Podstawowa Godziny otwarcia:

 • 9.10 (piątek) 16:00- 22:00
 • 10.10 (piątek) 5:00- 8:30
Opłata startowa:

od 110 zł do 160 zł

Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

  • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),
  • schodzenia z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garminjacek biegaliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextremeaz-tape

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskietvp rzeszowtvp rzeszownowiny24outdoormagazynportal gorskifestiwal biegówfestiwal biegówdziennik zachodni