VII Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 26km

VII Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 26km

12 października 2019

Trasa:

Trasa VII Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego 26km wiedzie z Solinki do Cisnej - początkowo bieszczadzkim szutrem w kierunku Żubraczego (ok. 3km). Nie dobiegając do Żubraczego skręcamy w prawo w niebieski szlak turystyczny i wspinamy się na Berdo (1041m n.p.m.). Z Berda biegniemy na Hyrlatą (1103m), Rosochę (1084m) i zbiegamy do Roztok Górnych (ok. 12km). Z Roztok biegniemy asfaltem na przełęcz nad Roztokami (ok. 14km, 801m n.p.m.), gdzie skręcamy w górski niebieski szlak graniczny, tym razem wspinając się na Okrąglik (1101m). Na Okrągliku żegnamy się z niebieskim szlakiem i skręcamy w lewo w kierunku Cisnej. Czerwonym szlakiem podbiegamy na Jasło (1153m n.p.m.), na Szczawnik (1098m) i na Małe Jasło (1097m), następnie podziwiając widoki zbiegamy do Cisnej, aż do mety w pobliżu stadionu Orlika.

Mapa:

Link do trasy: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/79445

Limity czasu:

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 5 godzin.

Dodatkowy limit czasu 2h30min obowiązuje na punkcie kontrolnym w Roztokach (12 km). Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tego punktu kontrolnego w limicie, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy. Zawodnikom kończącym Bieg na tym punkcie zapewnimy transport na metę po przybiegnięciu ostatniego zawodnika.

Punkt odświeżania/kontrolny

 • Punkty odświeżania będą zaopatrzone w wodę, napoje i drobne przekąski.

 • Punkty odświeżania/kontrolne:

  • Roztoki (12km)

 • Na trasie mogą się znajdować również dodatkowe punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.

Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Zawodnik przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

 • folia NRC,
 • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,
 • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
 • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).
Uczestnictwo

Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy:

  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,

  • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
  • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
  • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie, wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

Z przyczyn organizacyjnych prosimy kibiców o stosowanie się do wskazań obsługi biegu w czasie dojazdu na punkty kontrolne i o parkowanie wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Na same punkty będą mogły tylko samochody obsługi. Prosimy zarówno sympatyków Maratonu jak i poszczególnych drużyn o parkowanie poza oznakowaną strefą kontrolną i przychodzenie na punkty kontrolne pieszo. Pomaganie zawodnikom poza strefą punktów kontrolnych grozi ich dyskwalifikacją.

Rejestracja w biurze zawodów jest obowiązkowa. Rejestracji można dokonać wyłącznie w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów. Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są posiadać dowody tożsamości. Osoby, które chcą zarejestrować/odebrać pakiety innych uczestników zobowiązani są dostarczyć ksero ich dowodów oraz podpisane oświadczenie.

Noclegi

Ze względów logistycznych najwygodniej jest nocować w Cisnej. Polecamy kontakt Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej: tel. 13 468 64 65 kom. 502 053 963 informacja@cisna.pl lub z p. Agnieszką: Tel. 509505594

Informacje na temat noclegów można znaleźć także poprzez Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic http://www.wetlina.org/ oraz Gminny Ośrodek Kultury i Ekologii w Cisnej http://www.cisna.pl

Zakończenie

Zakończenie imprezy i rozdanie nagród rozpocznie się o godzinie 15:00 w Cisnej, na terenie Pola Namiotowego Tramp. Piwo i jedzenie będzie można kupić na miejscu.

Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),

 • schodzenia z trasy Biegu,

 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

Organizator:

Fundacja Bieg Rzeźnika oraz Stowarzyszenie OTK Rzeźnik

Kontakt: biuro@biegrzeznika.pl (we wszystkich sprawach).

ZAPISY REGULAMIN 2019 TRACK 26km WYNIKI 2018
Data i miejsce:

12 października 2019 r.

• 6:35 odjazd pierwszego składu Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej na start VII Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego 26km, Cisna

• 6:45 odjazd drugiego składu Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej na start VII Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego 26km, Cisna

Zawodnicy Kolejką zostaną przewiezieni do Solinki, skąd odbędzie się start ostry o godz. 7.45

Dystans:
 • ok. 26 km
 • Suma podbiegów/zbiegów: D+1100m/D-1250m

Limit czasu:
 • Limit czasu na pokonanie trasy maratonu: 5 godzin
 • Dodatkowy limit czasu 2h30min obowiązuje na punkcie kontrolnym w Roztokach (12km)
Opłata startowa:

od 100 zł do 150 zł

Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych m.in. w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie punktów odświeżania),
 • zbaczania z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.
SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garmingarminjacek biegaHiGeenliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextremeaz-tape

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskieoutdoortvp rzeszowtvp rzeszow