VIII Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 26km

VIII Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 26km

10 października 2020

Trasa:

Trasa Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego 26km wiedzie z Solinki do Cisnej - początkowo bieszczadzkim szutrem w kierunku Żubraczego (ok. 3km). Nie dobiegając do Żubraczego skręcamy w prawo w niebieski szlak turystyczny i wspinamy się na Berdo (1041m n.p.m.). Z Berda biegniemy na Hyrlatą (1103m), Rosochę (1084m) i zbiegamy do Roztok Górnych (ok. 12km). Z Roztok biegniemy asfaltem na przełęcz nad Roztokami (ok. 13km, 801m n.p.m.), gdzie skręcamy w górski niebieski szlak graniczny, tym razem wspinając się na Okrąglik (1101m). Na Okrągliku żegnamy się z niebieskim szlakiem i skręcamy w lewo w kierunku Cisnej. Czerwonym szlakiem podbiegamy na Jasło (1153m n.p.m.), na Szczawnik (1098m) i na Małe Jasło (1097m), następnie podziwiając widoki zbiegamy do Cisnej, aż do mety w pobliżu stadionu Orlika.

Na trasie znajdują się przeszkody naturalne takie jak m.in. luźne kamienie, gałęzie, korzenie. Na trasie mogą znajdować się wiatrołomy  czy błoto.

Mapa:

Link do trasy: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/103096

Limity czasu:

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 6 godzin.

Dodatkowy limit czasu 3h00min obowiązuje na punkcie kontrolnym w Przełęcz Roztoki (13 km). Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tego punktu kontrolnego w limicie, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy. Zawodnikom kończącym Bieg na tym punkcie zapewnimy transport na metę po przybiegnięciu ostatniego zawodnika.

Punkt odświeżania/kontrolny

 • Punkty odświeżania będą zaopatrzone w wodę, napoje i drobne przekąski.

 • Punkty odświeżania/kontrolne:

  • Roztoki (13km)

 • Na trasie mogą się znajdować również dodatkowe punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.

Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Zawodnik przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

   • folia NRC,
   • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,
   • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
  • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

Na trasie Biegu dopuszczalne jest używanie kijków.

Uczestnictwo

Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy:

  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,

  • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
  • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
  • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie, wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),

 • schodzenia z trasy Biegu,

 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

Organizator:

Fundacja Bieg Rzeźnika

Kontakt: biuro@biegrzeznika.pl

ZAPISY REGULAMIN 2020 WYNIKI 2019
Data i miejsce:

10 października 2020 r.

Odjazd Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej na start Biegu odbędzie się w sobotę, 10 października 2020 r. ze stacji w Cisnej około godziny 6:45 (UWAGA: dokładna godzina odjazdu pociągu zostanie podana na odprawie!). Zawodnicy zostaną przewiezieni Kolejką do Solinki, skąd odbędzie się start ostry o godz. 8.00.

Dystans:
 • ok. 26 km
 • Suma podbiegów/zbiegów: D+1120m/D-1260m

Limit czasu:
 • Limit czasu na pokonanie trasy maratonu: 6 godzin
 • Dodatkowy limit czasu 3h obowiązuje na punkcie kontrolnym w Przełęcz Roztoki (13 km).
Opłata startowa:

od 110 zł do 160 zł

Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

  • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),
  • schodzenia z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garmingarminjacek biegaHiGeenliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextremeaz-tape

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskieoutdoortvp rzeszowtvp rzeszowtvp rzeszowtvp rzeszow