VI Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 90km

VI Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 90km

13 października 2018

MAPA TRASY

Link do trasy: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/52645

Limity czasu

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 15 godzin.

Dodatkowe limity czasu (limit dotyczy godziny opuszczenia punktu):

Nazwa punktu (kilometr) Limit (ile godzin od startu)Limit (godzina)
Roztoki II (38km) +7h30min8:30
Wetlina (60km)+10:30h 11:30
Smerek (72km) +12h30min 13:30
Cisna (90km)+15h16:00

Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić danego punktu kontrolnego w limicie, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy. Zawodnikom kończącym Bieg na tym punkcie zapewnimy transport na metę po przybiegnięciu ostatniego zawodnika.

Punkt odświeżania/kontrolny

 • Punkty odświeżania będą zaopatrzone w wodę, napoje i drobne przekąski.
 •  Punkty odświeżania/kontrolne:
  •  Roztoki I (12 km)
  •  Solinka (26 km)
  •  Roztoki II (38 km)
  •  Wetlina (60 km)
  •  Smerek (72 km)

Punkt Roztoki II (38 km) będzie również tzw. przepakiem, czyli miejscem, na które zawodnicy będą mogli przekazać przed startem swój ekwipunek (np. buty na zmianę, odżywki, itp).

Na trasie mogą się znajdować również dodatkowe punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.

Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Zawodnik przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

 • folia NRC,
 • czołówka (obowiązuje do punktu kontrolnego Roztoki II),
 •  naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,
 •  kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
 • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

Na trasie Biegu dopuszczalne jest używanie kijków.

Uczestnictwo

1. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów,
 • stawią się na starcie o ustalonej w regulaminie godzinie wraz z numerem startowym oraz chipem do pomiaru czasu.

(Uwaga!  W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oswiadczenie wraz z kserokopią/fotokopią swojego dowodu osobistego - do wglądu.)

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres  biuro@biegrzeznika.pl

 
WYNIKI  
TRACK 90km  
REGULAMIN  
ZAPISY W BIURZE ZAWODÓW, ORLIK, CISNA
 

Data i miejsce:

13 października 2018 r. godz. 1:00 (w nocy)

Biuro zawodów:

12 PAŹDZIERNIKA- PIĄTEK
16:00-23:00 biuro zawodów, Cisna, Orlik

13 PAŹDZIERNIKA- SOBOTA
5:30-6:30 biuro zawodów, Cisna, Orlik
13:00-14:45 biuro zawodów biegów dla dzieci

Dystans:

ok. 90 km

Suma podbiegów/zbiegów:

D+3570m/D-3580m

Limit czasu:
 • Limit czasu na pokonanie trasy maratonu: 15 godzin
Opłata startowa:

od 166 zł do 246 zł

Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),

 • schodzenia z trasy Biegu,

 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garminjacek biegaHiGeennoraf sportskarpetersalcoliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextremeaz-tape

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskietvp rzeszowoutdoor

PATRONAT:

biegigorskie