VII Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 90km

VII Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 90km

12 października 2019

MAPA TRASY

Link do trasy: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/79443

Limity czasu

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 17 godzin.

Dodatkowe limity czasu (limit dotyczy godziny opuszczenia punktu):

Nazwa punktu (kilometr) Limit (ile godzin od startu)Limit (godzina)
Roztoki II (38km) +7h00min7:00
Wetlina (60km)+11:00h 11:00
Smerek (72km) +14h00min 14:00
Cisna (90km)+17h17:00

Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić danego punktu kontrolnego w limicie, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy. Zawodnikom kończącym Bieg na tym punkcie zapewnimy transport na metę po przybiegnięciu ostatniego zawodnika.

Punkt odświeżania/kontrolny

 • Punkty odświeżania będą zaopatrzone w wodę, napoje i drobne przekąski.
 •  Punkty odświeżania/kontrolne:
  •  Roztoki I (12 km)
  •  Solinka (26 km)
  •  Roztoki II (38 km)
  •  Wetlina (60 km)
  •  Smerek (72 km)

Punkt Roztoki II (38 km) będzie również tzw. przepakiem, czyli miejscem, na które zawodnicy będą mogli przekazać przed startem swój ekwipunek (np. buty na zmianę, odżywki, itp).

Na trasie mogą się znajdować również dodatkowe punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.

Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Zawodnik przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

 • folia NRC,
 • czołówka (obowiązuje do punktu kontrolnego Roztoki II),
 •  naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,
 •  kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
 • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

Na trasie Biegu dopuszczalne jest używanie kijków.

Uczestnictwo

1. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów,
 • stawią się na starcie o ustalonej w regulaminie godzinie wraz z numerem startowym oraz chipem do pomiaru czasu.

(Uwaga!  W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oswiadczenie wraz z kserokopią/fotokopią swojego dowodu osobistego - do wglądu.)

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres  biuro@biegrzeznika.pl

ZAPISY REGULAMIN 2019 TRACK 90km WYNIKI 2018
Data i miejsce:

12 października 2019 r. godz. 0:00

(w nocy, czyli o północy z piątku na sobotę)

Dystans:

ok. 90 km

Suma podbiegów/zbiegów:

D+3570m/D-3580m

Liczba punktów I-TRA:

4

Limit czasu:
 • Limit czasu na pokonanie trasy maratonu: 17 godzin
Opłata startowa:

od 150 zł do 240 zł

Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),

 • schodzenia z trasy Biegu,

 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garmingarminjacek biegaHiGeenliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextremeaz-tape

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskieoutdoortvp rzeszowtvp rzeszow