Biegi dla dzieci

Zdecydowanie również i w tym roku zapraszamy całą waszą ekipę, łącznie z dziećmi. W tym samym dniu co ultra, pół i ćwierć Maratonu Bieszczadzkiego, czyli 7 października, odbędzie się seria biegów dla dzieciaków:

•Bieg Liska (2014 i młodsi) dystans: 100 metrów.

•Bieg Wiewióry (2012-2013), dystans: 200 metrów.

•Bieg Dzika (2010-2011), dystans: 200 metrów.

•Bieg Wilka (2008-2009), dystans: 400 metrów.

•Bieg Żubra (2006-2007), dystans: 750 metrów.

•Bieg Rysia (2004-2005), dystans: 1500 metrów.

•Bieg Niedźwiedzia (2000-2001), dystans: 1500 metrów.

 

Biegi będą odbywały się w okolicy boiska Orlik w Cisnej.

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest rejestracja i prawidłowe wypełnienie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Prawidłowo wypełnione Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w Biurze Zawodów V ultraMaratonu Bieszczadzkiego w dniu 7.10.2017 r..

Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.

Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem biegów dziecięcych.

SPONSORZY:

hyundai logolenkomarmamilleniumwytwornia piwacolapodkarpackiesqueezy

PARTNERZY:

garminpowerade logokropla beskidujacek biegaHiGeenzingynoraf sportskarpeterqualifying racecredintrening biegaczasalcoliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextreme az-tape

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskiebeskidtvtvp rzeszow