IV Zimowa Bieszczadzka Dycha

Podstawowe informacje na temat IV Zimowej Bieszczadzkiej Dychy, imprezy towarzyszącej IV Zimowemu Maratonowi Bieszczadzkiemu

28 stycznia 2018

TRASA

Trasa Zimowej Bieszczadzkiej Dychy wiedzie spod Ośrodka Wołosań w Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Komańczy do Majdanu i dalej stokówką do Cisnej. Szczegóły na mapce.

Punkty odżywcze:
 • 7. km – skrzyżowanie stokówki z drogą na Cisną

Na punkcie serwowane będą napoje (jeśli damy radę – herbata z miodem).

MAPA TRASY

zbid_trasa zbid_profil_v3

Limity czasu

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy biegu wynoszący 2 godziny.

Uczestnictwo

1. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (nie jest potrzebne zaświadczenie lekarskie -- wystarczy podpis pod oświadczeniem w Biurze Zawodów),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.

(Uwaga! Jeżeli chcesz żeby ktoś inny odebrał za Ciebie pakiet startowy, wypełnij i podpisz niniejsze oswiadczenie a następnie je przekaż wraz z xero dowodu osobistego osobie odbierającej pakiet.)

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury VAT.

3. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie https://b4sportonline.pl/zimowy_maraton_bieszczadzki lub w dniu 27 stycznia 2018 roku w Biurze Zawodów w Cisnej.

Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • pamiątkowe gadżety (zapewniamy, że fajne!),
 • napoje i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie (patrz pkt IX) oraz na mecie,
 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie biegu,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Bieg po 15 stycznia 2018r.

Nagrody i klasyfikacje (nagrody tylko na dystansie pełnego maratonu!)

1. Przewidywane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn.

2. Podczas Zimowej Bieszczadzkiej Dychy prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;
b) Klasyfikacje wiekowe:

 • K-20, M-20 (rocznik 1989 i młodsi),
 • K-30, M-30 (rocznik 1988-1979),
 • K-40, M-40 (rocznik 1978-1969),
 • K-50, M-50 (rocznik 1968-1959),
 • K-60, M-60 (rocznik 1958 i starsi),
Opłata startowa

Opłata startowa dla uczestników Zimowej Bieszczadzkiej Dychy wynosi:

 • 60zł – wpłacone do 31 sierpnia 2017 r.
 • 65zł – wpłacone od 1 września do 30 września 2017 r.
 • 70zł –wpłacone od 1 października do 31 października 2017 r.
 • 75zł – wpłacone od 1 listopada do 30 listopada 2017 r.
 • 80zł - wpłacone od 1 grudnia do 31 grudnia 2017 r.
 • 90zł – wpłacone od 1 stycznia do 15 stycznia 2018 r.
 • 100zł – wpłacone po 15 stycznia 2018 lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów).

 

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

Bezpieczeństwo

1. Limit czasu wynosi 2 godziny.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W razie naprawdę trudnych warunków trasa może zostać skrócona. Jednocześnie od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody.

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres biuro@maratonbieszczadzki.pl

WYNIKI

 

REGULAMIN

 

Data i miejsce:

28 stycznia 2018 r. godz. 7:20 (wschód Słońca)

Biuro zawodów:

otwarte w dniu 27 stycznia 2018 roku w Szkole w Cisnej w godzinach 16.00-21:00

Dystans:

10 km

Limit czasu:

Limit czasu na pokonanie trasy biegu: 2 godziny.

Opłata startowa:

od 60 zł do 100 zł

Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie punktów odświeżania),
 • zbaczania z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumcolapodkarpackiesqueezysqueezy

PARTNERZY:

garminpowerade logokropla beskidujacek biegaHiGeenzingynoraf sportskarpeterqualifying racesalcoliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextremeaz-tape

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskiebeskidtvtvp rzeszowoutdoor