Privacy Policy

ZASTRZEŻENIE PODSTAWOWE

Informacje zawarte na stronie internetowej www.maratonbieszczadzki.pl nie stanowią i nie będą interpretowane jako oferta w rozumieniu prawa cywilnego.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Znaki handlowe
Biegrzeznika.pl oraz wszelkie inne nazwy lub znaki graficzne dotyczące produktów lub usług Biegrzeznika.pl i/lub spółek zależnych firmy i/lub spółek stowarzyszonych firmy,
występujące na niniejszej stronie internetowej są znakami handlowymi lub znakami handlowymi zastrzeżonymi należącymi do Biegrzeznika.pl i/lub spółek zależnych firmy
i/lub spółek stowarzyszonych firmy.

Prawo autorskie

Kopiowanie, modyfikowanie bądź włączanie do innych opracowań wszystkich lub części informacji, materiałów lub elementów graficznych dostępnych na niniejszej
stronie internetowej w jakiejkolwiek formie, jest zabronione, z tym że dopuszcza się (1) drukowanie i/lub pobieranie fragmentów informacji, materiałów lub elementów
graficznych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej do celów niekomercyjnych i informacyjnych wewnątrz Państwa organizacji; (2) kopiowanie (w
tym za pomocą poczty elektronicznej) informacji, materiałów lub elementów graficznych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, w celu przesłania ich
osobom trzecim do celów niekomercyjnych i informacyjnych tych osób, z zastrzeżeniem, że (i) Pan/Pani dokona pisemnej adnotacji, że źródłem tych informacji
bądź materiałów lub elementów graficznych jest strona Biegrzeznika.pl oraz poinformuje Pan/Pani te osoby na piśmie, że takie informacje, materiały lub elementy graficzne są
udostępniane pod warunkiem przestrzegania warunków niniejszego Oświadczenia Prawnego oraz (3) drukowanie i/lub pobieranie fragmentów oraz/bądź kopiowanie (w
tym za pomocą poczty elektronicznej) informacji, materiałów lub elementów graficznych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej do celów
edukacyjnych.

ZASTRZEŻENIE PRAW I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszystkie informacje, materiały lub elementy graficzne zawarte na niniejszej stronie internetowej, udostępniane są przy wyraźnym zastrzeżeniu praw i nie mogą stanowić
podstawy do nabycia jakichkolwiek praw.

Realizacja i wykonanie strony internetowej
www.stronyzpomyslem.pl

W naszej ofercie znajdziesz:
Tworzenie stron internetowych
Pozycjonowanie stron internetowych
Identyfikacja wizualna

Zapraszamy do współpracy:
www.stronyzpomyslem.pl
Telefon: +48 604 98 2001

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garmingarmingarminliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextreme

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskietvp rzeszowtvp rzeszowoutdoormagazyngorydlaciebiewbieszczady