XII ultraMaraton Bieszczadzki 90km

XI ultraMaraton Bieszczadzki 90km

12 października 2024, CISNA

TRASA:

Trasa ultraMaratonu Bieszczadzkiego 90km startuje w Cisnej i wiedzie w przeważającej części czarną Bieszczadzką Trasą Biegową (BTB). Zaczynamy bieg fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Ustrzyk Górnych (ok. 1km), następnie, trzymając się czarnych znaków z biegaczem wymalowanych na drzewach, stokówką w stronę Przysłupia. Po około 6 km skręcamy w prawo w ścieżkę prowadzącą na Małe Jasło (1103m n.p.m.) Na szczycie skręcamy w lewą stronę, tak jak prowadzi czarna Bieszczadzka Trasa Biegowa do Okrąglika(1101m n.p.m.) mijając po drodze Duże Jasło (1153m n.p.m.). Na Okrągliku skręcamy w prawą stronę w kierunku na Balnicę, ciągle trzymając się czarnych oznaczeń BTB. Przed Balnicą (Uwaga, strzałka przy słupku granicznym nr 49/5) zbiegamy z pasma granicznego w prawo w kierunku na Solinkę (ok. 27km), przebiegamy przez punkt żywieniowy i biegniemy ok. 3km bieszczadzkim szutrem w kierunku Żubraczego obiegając masyw Hyrlatej, na który za chwilę będziemy się wspinać. Nie dobiegając do Żubraczego skręcamy w prawo (nadal biegniemy czarnymi znakami BTB) i wspinamy się na Berdo (1041m n.p.m.). Z Berda biegniemy na Hyrlatą (1103m n.p.m.), Rosochę (1084m n.p.m.) i zbiegamy do Roztok Górnych (ok. 40km) . Z Roztok biegniemy asfaltem na przełęcz nad Roztokami (ok. 41km, 801m n.p.m.) gdzie znajduje się punkt żywieniowy i przepak i znowu za czarnymi ikonkami biegacza wbiegamy na szlak graniczny, tym razem wspinając się na Okrąglik (1101m n.p.m.). UWAGA! Na Okrągliku (ok. 43 km) porzucamy na jakiś czas czarną BTB i skręcamy na niebieski szlak PTTK w prawo. Granicą biegniemy niebieskim szlakiem aż do skrzyżowania z żółtym szlakiem w okolicach Rabiej Skały (ok. 51 km, 1199 m n.p.m.). Warto pamiętać że po drodze mijamy źródełka po słowackiej stronie w których można zaopatrzyć się w wodę. Jedno źródełko jest przed Płaszą (ok.47km, 1163 m n.p.m.) drugie za szczytem (ok49km)--- obydwa po prawej stronie ścieżki. Na Rabiej Skale skręcamy w lewo w szlak żółty którym zbiegamy do Wetliny gdzie będzie mieścił się punkt odżywczy. Z punktu odżywczego Wetlina dalej przemieszczamy się żółtym szlakiem. Po dotarciu na Przełęcz Orłowicza (ok. 63km, 1095 m n.p.m.) skręcamy w lewą stronę w szlak czerwony którym zbiegamy w kierunku Smereka do kolejnego punktu odżywczego. Mijając szczyt Fereczata (ok.76km,1102 m n.p.m.) dobiegamy znowu do Okrąglika gdzie wracamy na czarną Bieszczadzką Trasę Biegową i skręcamy w prawo w kierunku Cisnej. Po drodze podbiegamy na Jasło (1153 m n.p.m.), na Szczawnik (1098 m n.p.m.) i na Małe Jasło (1097 m n.p.m.), następnie podziwiając widoki zbiegamy do Cisnej, aż do mety w pobliżu stadionu Orlika.

UWAGA! Na całej trasie kierujemy się czarnymi znakami Bieszczadzkich Tras Biegowych. Wyjątkiem jest odcinek pomiędzy 44 km, a 80 km, gdzie kierujemy się zgodnie z oznaczeniami szlaków PTTK.

A na Okrągliku zawsze skręcamy w prawo 🙂 

MAPA TRASY

Limity czasu

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu - Meta Biegu zamyka się w dniu 12 października 2024 o godz. 18:00.

Dodatkowe limity czasu (limit dotyczy godziny opuszczenia punktu):

Nazwa punktu (kilometr) Limity godzin od startu do zamknięcia
punktu
Limit (godzina
zamknięcia punktu)
Przełęcz Roztoki II (41km)+7h00min9:00
Wetlina (59km)+11h00minod 7:00 do 12:00
Smerek (72km) +14h00min15:00
Cisna (90km)+17h00min18:00

Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić danego punktu kontrolnego w limicie, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy. Zawodnikom kończącym Bieg na tym punkcie zapewnimy transport na metę po przybiegnięciu ostatniego zawodnika.

Punkt odświeżania/kontrolny

 • Punkty odświeżania będą zaopatrzone w wodę.
 •  Punkty odświeżania/kontrolne:
  • Przełęcz nad Roztokami I (15 km)
  • Solinka (28 km)
  • Przełęcz nad Roztokami II (41 km) PRZEPAK!
  • Wetlina (59 km)
  • Smerek (72 km)
 • Na trasie mogą się znajdować również dodatkowe punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.

Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Zawodnik przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

Zawodnik  przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

  • folia NRC o wymiarach min. 150x180,

  • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,

  • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje (nie dotyczy dystansu 14km),

  • nakrycie głowy, czapkę lub chustę typu “buff”/komin,

  • minimum 250 ml picia (na starcie każdego z dystansów oraz przy wyjściu z każdego punktu odświeżania w przypadku dystansów UMB 26, UMB 52 i UMB 90).

Na trasie Biegu dopuszczalne jest używanie kijków.

Uczestnictwo

Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy:

 • w dniu zawodów będą miały ukooczone 18 lat;
  ● nie posiadają przeciwwskazao zdrowotnych do udziału w Biegu (do punktu odbioru pakietów należy przynieśd oświadczenie o braku przeciwwskazao zdrowotnych do uczestnictwa w wyzwaniu lub przedłożyd zaświadczenie lekarskie);
  ● dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową;
  ● odbiorą pakiet startowy w punkcie odbioru pakietów na podstawie samodzielnie wydrukowanej, wypełnionej i podpisanej karty uczestnika (karta uczestnika znajduje się na koncie uczestnika na stronie https://b4sportonline.pl/);
  ● stawią się na starcie o ustalonej w regulaminie godzinie wraz z numerem startowym oraz chipem do pomiaru czasu.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie, wraz z kserokopią/fotokopią swojego dowodu osobistego - do wglądu).

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres  biuro@biegrzeznika.pl

ZAPISY REGULAMIN WYNIKI POBIERZ TRACK
Data i miejsce:

12 października 2024 r., Cisna

Start Biegu odbędzie się w Cisnej.

Godzina:  01:00

Dystans:

ok. 90 km

Suma podbiegów/zbiegów:

D+4010m/D-4010m

Limit czasu:
 • Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu -  godz. 18:00

 

Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

  • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),
  • schodzenia z trasy Biegu,
  • zakłócania ciszy,
 • na odcinku przebiegającym przez Bieszczadzki Park Narodowy, należy się stosować do zasad ochrony przyrody ujętych w Regulaminie BdPN.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garmingarmingarminliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextreme

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskietvp rzeszowtvp rzeszowoutdoormagazyngorydlaciebiewbieszczady