Regulamin Rzeźniczka czyli Małego Rzeźnika

– biegu towarzyszącego Biegowi Rzeźnika

I Cel imprezy

Popularyzacja biegania, Bieszczadów, oraz… Biegu Rzeźnika. Rzeźniczek jest biegiem dla amatorów krótszego niż Rzeźnik biegania po górach w tym także tych, którzy chcieliby, ale nie mogą wystartować w Biegu Rzeźnika – czy to dlatego, że jeszcze nie czują się gotowi, a chcieliby zobaczyć jak to jest na Rzeźniku, więc przyjechali, pokibicowali i są akurat w Bieszczadach, czy dlatego, że nie odpowiada im termin Rzeźnika (np. w tym samym czasie pracują w obsłudze i nie mogą równocześnie biec).

II Organizator

Stowarzyszenie OTK Rzeźnik.

III Dystans i limit czasu

Dystans około 26 km. Limit czasu 5h 30min.

IV Trasa biegu

Start honorowy w Cisnej, dobieg kilkadziesiąt metrów do stacji kolejki w Cisnej. Z Balnicy start ostry niebieskim szlakiem granicznym aż na g. Okrąglik, zmiana szlaku na czerwony w kierunku Cisnej i czerwonym zbieg do Cisnej.

Mapa

V Biuro Zawodów, termin i miejsce biegu

Cisna, sobota, 1 czerwca 2013, godz. 8.00 (polskiego czasu).

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja w Biurze Zawodów, mieszczącym się na terenie ośrodka sportowego "Orlik" w Cisnej. Biuro Zawodów Rzeźniczka będzie prowadziło rejestrację wyłącznie w dniu poprzedzającym bieg, tj. 31 maja 2013r. w godzinach 12:00-18:00.  Jeżeli ktoś z ważnych przyczyn nie może dokonać rejestracji w w.w. terminie, proszony jest o wcześniejszy kontakt z Organizatorem drogą mailową w celu ustalenia indywidualnego terminu rejestracji.

VI Zgłoszenia

1. w zawodach mogą brać udział osoby, które:

  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
  • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w dn. 31 maja 2013 r. w godz. 12:00-18:00
  • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
  • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową.

2. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie Biegu od 7 stycznia 2013 roku od godz. 12:00. Przy zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz przynależność klubową.

3. Limit zgłoszeń wynosi 100 osób. Po osiągnięciu tej liczby zapisy zostaną wstrzymane na 7 dni, podczas których zgłoszeni zawodnicy będą mieli czas na dokonanie opłaty startowej potwierdzającej chęć wzięcia udziału w Biegu. Po tym terminie, nieopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy a zapisy będą kontynuowane aż do wyczerpania limitu 100 osób. Powyższy schemat będzie powtarzany aż do wyczerpania miejsc.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia pewnej liczby dodatkowych zawodników.

VII Klasyfikacja i nagrody

Jest to bieg towarzyski, zwycięzcami są wszyscy ci, którzy go ukończą. Ewentualne dodatkowe nagrody dla kończących bieg są uzależnione od pozyskanych sponsorów.

VIII Wpisowe

Wpisowe wynosi 100 zł od osoby. Wpisowe należy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie OTK Rzeźnik

Jabłoni 15

44-105 Gliwice

32 1050 1403 1000 0090 3006 3425

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz dopisać: „Rzeźniczek” Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na inną osobę.

IX Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

  • transport kolejką z Majdanu do Balnicy,
  • zabezpieczenie medyczne,
  • mapę trasy,
  • numery startowe,
  • wodę i napoje energetyczne serwowane na punkcie regeneracyjnym na trasie po biegu.

Wszyscy kończący bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

X Dane osobowe

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

XI Ochrona wizerunku

Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XII Postanowienia końcowe

Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Biegu.

Pytania dotyczące regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres mirek@biegrzeznika.pl lub telefonicznie 601 143 341

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garmingarmingarminliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextreme

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskietvp rzeszowtvp rzeszowoutdoormagazyngorydlaciebiewbieszczady