Regulamin X Biegu Rzeźnika

I Cel imprezy

 • budowa tradycji najtrudniejszego jednodniowego biegu organizowanego w Polsce,

 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych,

 • promocja Bieszczadów, biegania i klubu OTK Rzeźnik.

II Organizator

Stowarzyszenie OTK Rzeźnik

III Dystans i limit czasu

Około 78 km. Limit czasu 16h.

IV Trasa

Czerwony szlak bieszczadzki z Komańczy do Ustrzyków Górnych: Komańcza (ok. 8 km asfaltem) - Duszatyn (ok. 480m n.p.m.), a dalej czerwonym szlakiem: Chryszczata (997) - przełęcz Żebrak (816) - Wołosań (1071) - m. Cisna (550) - Małe Jasło (1102) - Jasło (1153) - Okraglik (1101) - Fereczata (1102) - "droga Mirka" - m. Smerek (560) - Smerek (1222) - Przeł. M. Orłowicza (1078) - Połonina Wetlińska (1253) - m. Berehy Górne (740) - Połonina Caryńska (1297) - m. Ustrzyki Górne (640).

V Termin i miejsce biegu

Start w piątek, 31 maja 2013 o wschodzie Słońca (3:30), Komańcza.

Biuro Zawodów będzie otwarte 30 maja (czwartek) w Cisnej W godzinach 12:00-18:00.

VI Uczestnictwo

1. W zawodach udział mogą brać wyłącznie dwuosobowe drużyny, których członkowie:

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,

 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,

 • dokonają drużynowej rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.

2. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie Biegu od 7 stycznia 2013 roku od godz. 12:00. Przy zgłoszeniu należy podać m.in. nazwę drużyny, imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz przynależność klubową zawodników.

3. Możliwe jest zgłoszenie pojedynczych osób, jednak - ze względu na formułę zawodów - dopuszczenie do startu jest uwarunkowane późniejszym utworzeniem drużyny i zgłoszeniem jej nie później niż w przeddzień startu w Biurze Zawodów. Nieposiadanie drużyny nie jest podstawą do odstępstwa od wymogu startu w dwuosobowych drużynach. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której pozostanie tylko jedna osoba bez pary ? wtedy dopuścimy start drużyny trzyosobowej.

4. Limit zgłoszeń wynosi 300 drużyn (600 osób). Po osiągnięciu tej liczby zapisy zostaną wstrzymane na 7 dni, podczas których zgłoszeni zawodnicy będą mieli czas na dokonanie opłaty startowej potwierdzającej chęć wzięcia udziału w Biegu. Po tym terminie, nieopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy a zapisy będą kontynuowane aż do wyczerpania limitu 300 drużyn (600 osób). Powyższy schemat będzie powtarzany aż do wyczerpania miejsc.

5. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia pewnej liczby dodatkowych drużyn.

VII Wpisowe

Wpisowe dla uczestników Biegu Rzeźnika wynosi 170zł od osoby (do 5 marca 2013r.). Wpisowe wnoszone od 6 marca do 30 kwietnia 2013r. wynosi 250zł od osoby. Wpisowe wnoszone później lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów) wynosi 350 zł od osoby.

Wpisowe należy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie OTK Rzeźnik
Jabłoni 15
44-105 Gliwice

32 1050 1403 1000 0090 3006 3425

z dopiskiem "opłata startowa" + nazwiska uczestników. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • kolację w przeddzień Biegu (pasta party),

 • pamiątkowe koszulki,

 • mapę trasy,

 • wstęp do BPN,

 • worki na "przepaki" oraz transport bagaży,

 • napoje izotoniczne oraz energetyczne i lekkie posiłki, które będą serwowane w czterech punktach regeneracyjnych na trasie (patrz pkt XIV),

 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mogli ubiegać się o członkostwo w klubie OTK Rzeźnik. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się w przeddzień Biegu.

IX Formuła biegu

Bieg ma charakter drużynowy. Startują wyłącznie dwuosobowe drużyny, które w tym samym składzie muszą przebyć całą trasę Biegu. Nie ma możliwości zmiany składu drużyny w trakcie trwania zawodów, bez względu na okoliczności. Jest to istotny element stanowiący o trudności Biegu, dlatego jakiekolwiek odstępstwa od tej reguły byłyby pogwałceniem zasad fair play.

X Elektroniczny pomiar czasu

1. Pomiar czasu odbywa się przy wykorzystaniu aktywnych chipów, które każdy zawodnik musi mieć wplecione w sznurówki od buta. Brak chipa na trasie lub nieprawidłowe jego umieszczenie spowoduje nieodnotowanie zawodnika na punktach kontrolnych lub na mecie, co będzie skutkowało dyskwalifikacją calej drużyny.

2. Po zakończeniu biegu (bądź to na mecie bądź na innym punkcie kontrolnym) zawodnicy są zobowiązani do bezzwłocznego zwrotu chipów Organizatorowi.

3. Organizator odpowiada finansowo przed firmą mierzącą czas za każdy zgubiony chip, dlatego zawodnicy, którzy nie oddadzą chipa po zakończeniu biegu, zobowiązują się pokryć koszty zgubionego chipa w wysokości 100zł. Niedopełnienie przez zawodnika tego zobowiązania w terminie do 1 czerwca 2013 roku może pociągnąć za sobą dyskwalifikację całej drużyny oraz dalsze kroki ze strony Organizatora mające na celu odzyskanie należności.

XI Klasyfikacja i nagrody

Jest to bieg towarzyski więc zwycięzcami są wszyscy ci, którzy go ukończą. Jednakowoż, dla większego zmotywowania zawodników, wprowadzona została nagroda dla zwycięskiej drużyny w postaci Pucharu Rzeźnika - oddzielnie w klasyfikacji kobiet, mieszanej oraz mężczyzn.

Przewidywane jest również specjalne uhonorowanie drużyn kończących wersję HardCore (patrz pkt XVI).

W ramach promocji Biegu i regionu bieszczadzkiego organizator przyzna niektórym uczestnikom Biegu nagrody o wartości nieprzekraczającej 200 zł. Jako że losowanie nie wchodzi w grę, zatem nagrody będą przyznawane według następującego deterministycznego schematu:
1. Po zakończeniu zawodów zostanie ustalona przez Organizatorów pewna liczba naturalna p.
2. Jeżeli zawody ukończy n drużyn, wtedy kolejne nagrody będą przyznawane: zawodnikom z p-tej drużyny na nieoficjalnej liście wyników, zawodnikom z drużyny o p miejsc dalej, zawodnikom z drużyny o kolejne p miejsc dalej (czyli z 3p-tej drużyny), itd. W przypadku gdy numer nagradzanej drużyny miałby przekraczać n, wtedy odejmujemy n i odliczamy dalej. Operację powtarzamy aż do wyczerpania puli nagród.
3. Nagrody przysługują wyłącznie osobom, których reprezentant drużyny będzie obecny na uroczystym zakończeniu zawodów w Cisnej i odbierze nagrodę. Na zgłoszenie chęci odebrania nagrody, uczestnik ma 10 sekund od momentu wyczytania nazwiska.
4. Uczestników zabawy prosimy o kontrolowanie na bieżąco tej skomplikowanej procedury gdyż późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane 🙂

XII Bezpieczeństwo

 • Nikt nie może pokonywać trasy w pojedynkę. Zawodnicy z jednej drużyny nie mogą oddalać się od siebie na trasie biegu. Powstanie odległości między zawodnikami większej niż 100m lub pojawienie się na punkcie kontrolnym w pojedynkę będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją drużyny.

 • Każda drużyna musi dysponować telefonem komórkowym (naładowanym!!!), którego numer musi przekazać organizatorom Biegu.

 • W razie kontuzji lub zasłabnięcia (trasa jest długa, więc każdemu się może zdarzyć...) drugi zawodnik drużyny ma obowiązek doprowadzić niedysponowanego zawodnika do najbliższego punktu regeneracyjnego (patrz pkt XIV) lub w razie konieczności wezwać fachową pomoc i pozostać przy zawodniku aż do czasu jej przybycia.

 • Limit czasu wynosi 16 godzin. Na kolejnych punktach regeneracyjnych drużyny niemające szans na zmieszczenie się w limicie będą ściągane z trasy.

 • Zabrania się posiadania kijków na odcinku od startu do punktu kontrolnego w Cisnej (zarówno w rękach jak i przytroczonych do plecaka). Kijki należy zostawiać na "przepaku" w Cisnej. Drużyny niestosujące się do tego wymogu będą dyskwalifikowane.

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody.

 • Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.

XIII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków - wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych);

 • schodzenia z trasy Biegu (czyli, poza tzw. "drogą Mirka", z czerwonego szlaku turystycznego);

 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XIV Punkty kontrolne/regeneracyjne i "przepaki"

Na trasie Biegu będą umiejscowione 4 punkty kontrolne/regeneracyjne:

 1. na przełęczy Żebrak (ok. 17 km)

 2. w miejscowości Cisna (ok. 32 km)

 3. przy miejscowości Smerek (ok. 51 km)

 4. w miejscowości Berehy Górne (ok. 66 km).

Na wszystkich punktach będą dostępne napoje izotoniczne i woda. W Cisnej dodatkowo będą dostępne batony a w Smereku - kanapki.

Punkty 2 (Cisna) i 3 (Smerek) są jednocześnie "przepakami", czyli miejscami, w których zawodnicy będą mieli dostęp do przygotowanego przez siebie przed Biegiem ekwipunku. Ekwipunek na oba punkty będzie zbierany w Cisnej w godzinach otwarcia Biura Zawodów.

XV Sztafeta przyjaciół Rzeźnika

W tym roku nie ma możliwości startu sztafet. Chętnych zapraszamy do udziału w biegu Rzeźniczek, rozgrywanym w sobotę, 1 czerwca, na dystansie 25km.

XVI Rzeźnik HardCore

Dla kompletnych szaleńców istnieje możliwość przedłużenia trasy o dodatkowy odcinek ? z Ustrzyk Górnych (ok. 640m) przez Tarnicę (1346m) i Halicz (1333m) do Wołosatego (ok. 650m). Zawodnicy, którzy tego dokonają, mogą na własne życzenie automatycznie zostać członkami honorowymi klubu OTK Rzeźnik. Limit czasu dla wersji HardCore to także zachód Słońca! Żeby wybiec na ten ostatni odcinek należy być w Ustrzykach przed 15:30 (12h).

Na trasę HardCore można wyruszyć w grupach min. dwuosobowych wyłącznie po zgłoszeniu tego kierownikowi Mety. Niedopełnienie zgłoszenia bądź wyjście na trasę w pojedynkę automatycznie zmienia zawodnika/ów w turystów, pozostających bez prawa dodatkowych roszczeń wobec Organizatora. Raz zgłoszona grupa musi pokonać cały odcinek HardCore w niezmienionym składzie.

XVII Koncert

Wieczorem po biegu wszyscy uczestnicy zawodów i ich kibice są zaproszeni do wspólnej zabawy w Cisnej.

XVIII Dane osobowe

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

XIX Ochrona wizerunku.

Uczestnicy Biegu Rzeźnika wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XX Postanowienia końcowe

Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi X Biegu Rzeźnika.

Pytania dotyczące regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres mirek@biegrzeznika.pl lub telefonicznie +48 601 143 341

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garmingarmingarminliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextreme

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskietvp rzeszowtvp rzeszowoutdoormagazyngorydlaciebiewbieszczady