KONKURS ZINGY – stuptuty na Maraton Bieszczadzki

KONKURS ZINGY – stuptuty na Maraton Bieszczadzki

 

I Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach

II Cel konkursu

Propagowanie sportu i rejonu bieszczadzkiego

III Warunki uczestnictwa

1. Konkurs przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla uczestników III Maratonu Bieszczadzkiego oraz II Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego (osoby zarejestrowane i opłacone)

2. Zadaniem konkursowym jest przesłanie hasła lub krótkiego tekstu promującego Maraton Bieszczadzki.

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem Organizatorowi autorskich praw majątkowych do prac, o których mowa w pkt III.2 regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich przez Organizatora do promocji i publikacji imprezy lub innych działań Fundacji Bieg Rzeźnika.

4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność ze ewentualne roszczenia osób trzecich;

5. Zgłoszenia należy przesyłać na adres otkrzeznik@gmail.com nadając mailowi tytuł „KONKURS ZINGY – stuptuty na Maraton Bieszczadzki” lub publikować pod ogłoszeniem o konkursie na fanpejdżu Maratonu na Facebooku: https://www.facebook.com/MaratonBieszczadzki

IV Terminy

1. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania prac jest 31 sierpnia 2015 r. Prace przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane w ocenie.

2.Wyniki konkursu będą ogłoszone najpóźniej 10 września 2015 r. na stronie www oraz fejsbukowej Maratonu Bieszczadzkiego.

V Wyróżnienia

1. Autorzy pięciu najlepszych w naszej opinii tekstów/haseł otrzymają po parze stuptutów (każdy wygrany będzie mógł sobie wybrać dowolny wzór z dostępnych na stronie http://www.zingy.eu/)

2. Być może zdecydujemy się jeszcze na dodatkowe wyróżnienia.

VI Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub odwołania konkursu.

 

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garmingarmingarminliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextreme

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskietvp rzeszowtvp rzeszowoutdoormagazyngorydlaciebiewbieszczady