Regulamin Maratonu Bieszczadzkiego oraz Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego

 

 

 

[toggle title="Regulamin III ultra Maratonu Bieszczadzkiego, 2015.10.11"]

Regulamin III ultraMaratonu Bieszczadzkiego

I Cel imprezy

 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich,
 • promocja Bieszczadów, biegania, Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik.

II Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika oraz Stowarzyszenie OTK Rzeźnik

III Dystans

ok. 52 km, 2600m D+

http://way2a.com/track_details/1973,iii-ultra-maraton-bieszczadzki

 

IV Termin i trasa biegu

1. Start biegu odbędzie się w niedzielę, 11 października 2015 r. godz. 7:00

2. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu 10 października 2015 roku w Cisnej (w okolicy pola namiotowego TRAMP) w godzinach 15.00-21:00.

3. Trasa:

Trasa III ultra Maratonu Bieszczadzkiego wiedzie z centrum Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Ustrzyk Górnych (ok. 1km), koło bazy ZHP do stokówki  biegnącej z gdzieś zza Przysłupa w stronę Majdanu (ok. 3km). Stokówką pobiegniemy do Majdanu i dalej lekko pnącą się pod górkę drogą aż do przełęczy nad Roztokami Górnymi (ok. 14km). Tutaj skręcamy w prawo na szlak graniczny w kierunku na Balnicę. Przed Balnicą zbiegamy z pasma granicznago w kierunku na Solinkę (ok. 27km) biegniemy ok. 3km bieszczadzkim szutrem w kierunku Żubraczego obiegając masyw Hyrlatej, na który za chwilę będziemy się wspinać. Nie dobiegając do Żubraczego skręcamy w prawo nieoznakowaną  dróżkę  (będzie oznakowana!) wspinającą się na Berdo (1041m npm). Z Berda biegniemy na Hyrlatą (1103m), Rosochę (1084m) i zbiegamy do Roztok Górnych  (ok. 40km). Z Roztok biegniemy jeszcze raz asfaltem na przełęcz nad Roztokami  (ok. 41km, 801m npm) i znowu wbiegamy na górski szlak, tym razem wspinając się na Okrąglik (1101m). Na Okrągliku żegnamy się z niebieskim szlakiem i skręcamy w lewo w kierunku Cisnej. Kawałek zbiegamy po czym podbiegamy na Jasło (1153m npm), na Szczawnik (1098m) i na Małe Jasło (1097m). z którego zbiegamy czerwonym szlakiem do Cisnej, przebiegamy obok remontowanego stadionu Orlika i kończymy na terenie Pola Namiotowego Tramp. W sumie powinno wyjść ok. 53km i 3000 metrów przewyższenia (1500m w górę i tyleż samo w dół). Trasa będzie oznakowana, będą oznaczone kilometry.

Punkty z napojami/odżywcze:

 • Roztoki (12km),
 • W Solince (26km),
 • pod Hyrlatą od strony Żubraczego (30km)
 • Roztoki II (38km)

Dodatkowo na trasie będą punkty kontrolne: pod Hyrlatą od strony Żubraczego (30km) oraz na Przełęczy nad Roztokami (dwa razy, 14km i 40km).

W ujęciu graficznym wygląda to mniej więcej tak:

IIIuMB

http://way2a.com/track_details/1973,iii-ultra-maraton-bieszczadzki

4. Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora. Dodatkowo, na trasie Maratonu będą umieszczone oznaczenia kilometrów (przynajmniej co 5km, postaramy się żeby tradycyjnie było co 1km).

V Limity czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Maratonu, wynoszący 9 godzin.

2. Dodatkowy limit czasu obowiązuje na Przełęczy Nad Roztokami (6h30min). Zawodnicy, którzy pojawią się na Przełęczy Nad Roztokami po tym czasie będą dyskwalifikowani.

VI Uczestnictwo

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz opcjonalnie przynależność klubową.

3. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.maratonbieszczadzki.pl lub w dniu 10 października 2015 rokuw Biurze Zawodów w Cisnej.

VII Opłata startowa

1. Opłata startowa dla uczestników ultra Maratonu Bieszczadzkiego wynosi:

 • 95zł – wpłacone do 30 listopada 2014,
 • 105zł – wpłacone od 1 do 31 grudnia 2014,
 • 120zł – wpłacone od 1 stycznia do 29 lutego 2015,
 • 130zł – wpłacone od 1 marca do 30 kwietnia 2015,
 • 140zł – wpłacone od 1 maja do 30 czerwca 2015,
 • 150zł – wpłacone od 1 lipca do 31 sierpnia 2015,
 • 160zł – wpłacone od 1 do 28 września 2015,
 • 200zł – wpłacone po 29 września lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów).

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

2. Opłatę startową należy wpłacać na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice

17 1090 1766 0000 0001 2311 9917

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

3. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

 

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • pamiątkowe koszulki, może jeszcze coś 🙂
 • napoje izotoniczne oraz energetyczne i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie (patrz pkt IX) oraz na mecie,
 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie biegu,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Bieg po 31 sierpnia 2015r (ew. będziemy dosyłać koszulki).

IX Punkty odświeżania i kontrolne

1. Punkty odświeżania oraz kontrolne zaopatrzone w wodę, napoje izotoniczne oraz odżywki będą rozmieszczone w odstępach co ok. 10 kilometrów począwszy od 10 kilometra. Częściowa samodzielność (autonomiczność) biegaczy jest wymogiem stawianym biegom kwalifikującym do UTMB. Szczegóły rozmieszczenia punktów będą podane przed startem.

X Nagrody i klasyfikacje

1. Przewidywane są nagrody pieniężne dla sześciu pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych (osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych). Wysokości nagród:

 • 1. miejsce – 700zł
 • 2. miejsce – 600zł
 • 3. miejsce – 500zł
 • 4. miejsce – 400zł
 • 5. miejsce – 300zł
 • 6. miejsce – 200zł

2. Podczas ultra Maratonu Bieszczadzkiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

b) Klasyfikacje wiekowe:

 • K-20, M-20 (rocznik 1997-1986),
 • K-30, M-30 (rocznik 1985-1976),
 • K-40, M-40 (rocznik 1975-1966),
 • K-50, M-50 (rocznik 1965-1956),
 • K-60, M-60 (rocznik 1955 i starsi).

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa umieszczonego w numerze startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

4. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

XI Bezpieczeństwo

1. Limit czasu wynosi 9 godzin. Osoby niemające szans na zmieszczenie się w limicie, tzn. te, które nie dobiegną w limicie 6,5 godzin do punktu pomiarowego, umieszczonego w okolicy 41km trasy (Przełęcz nad Roztokami), są dyskwalifikowane i nie mają prawa kontynuowania biegu na dalszym odcinku trasy.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody.

3. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie punktów odświeżania),
 • zbaczania z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

2. Uczestnicy ultra Maratonu Bieszczadzkiego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Maratonu zamieszczonych na stronie Maratonu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Po zakończeniu biegu może być przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.

3. Depozyty. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (łazienki z bieżącą wodą). Prosimy jednak pamiętać, że to Bieszczady…

5. ultra Maraton Bieszczadzki jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

7. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi ultra Maratonu Bieszczadzkiego.

9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e mailowo na adres biuro@maratonbieszczadzki.pllub telefonicznie 601 143 341.

profil_uMB2015

[/toggle]

[toggle title="Regulamin II Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego, 2015.10.11"]

Regulamin II Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego

I Cel imprezy

 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich,
 • promocja Bieszczadów, biegania, Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik.

II Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika oraz Stowarzyszenie OTK Rzeźnik

III Dystans

Ok. 14 km, 600 D+

IV Termin i trasa biegu

1. Start biegu odbędzie się w niedzielę, 11 października 2015 r. ok. godz. 7:00-7:15

2. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu 10 października 2015 roku w Cisnej (w okolicy pola namiotowego TRAMP) w godzinach 15.00-21:00.

3. Trasa:

Trasa Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego zaczyna w centrum Cisnej. Ze stadionu Orlika wybiegniemy przez centrum Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Ustrzyk Górnych (ok. 1km), koło bazy ZHP do stokówki  biegnącej w stronę Przysłupa. Stokówką pobiegniemy do wysokości Małego Jasła. Potem podbieg na Małe Jasło (1097m). z którego zbiegamy czerwonym szlakiem do Cisnej, za stadion Orlika, do mety na terenie Pola Namiotowego Tramp. W sumie powinno wyjść ok. 14km i 1260 metrów przewyższenia (630m w górę i tyleż samo w dół). Trasa będzie oznakowana, będą oznaczone kilometry. Punkty kontrolne na siódmym (początek podbiegu) i dziewiątym kilometrze (Małe Jasło).

W ujęciu graficznym wygląda to mniej więcej tak:

http://way2a.com/track_details/1935,cwiercultramaraton-bieszczadzki-sv

4. Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora. Dodatkowo, na trasie Ćwierćultramaratonu będą umieszczone oznaczenia kilometrów (przynajmniej co 5km).

V Limity czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Ćwierćultramaratonu, wynoszący 4 godziny.

VI Uczestnictwo

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz opcjonalnie przynależność klubową.

3. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.maratonbieszczadzki.pl lub w dniu 10 października 2015 roku w Biurze Zawodów w Cisnej.

VII Opłata startowa

1. Opłata startowa dla uczestników Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego wynosi:

 • 50zł – wpłacone do 31 grudnia 2014
 • 60zł – wpłacone do 30 czerwca 2015
 • 70zł – wpłacone do 28 września 2015
 • 80zł – wpłacone po 28 września lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów).

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

2. Opłatę startową należy wpłacać na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice
17 1090 1766 0000 0001 2311 9917

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

3. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

 

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • napoje izotoniczne oraz energetyczne i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie (patrz pkt IX) oraz na mecie,
 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie biegu,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Bieg po 28 września.

IX Punkty odświeżania i kontrolne

1. Punkty odświeżania oraz kontrolne zaopatrzone w wodę, napoje izotoniczne oraz odżywki. Szczegóły rozmieszczenia punktów będą podane przed startem.

X Nagrody i klasyfikacje

1. Przewidywane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn. Wysokości nagród są uzależnione od pozyskanych sponsorów.

2. Podczas Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa umieszczonego w numerze startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

4. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

XI Bezpieczeństwo

1. Limit czasu wynosi 4 godziny.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody.

3. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie punktów odświeżania),
 • zbaczania z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

2. Uczestnicy Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Maratonu zamieszczonych na stronie Maratonu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.

3. Depozyty. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli dość ograniczone możliwości skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (to Cisna).

5. Ćwierćultramaraton Bieszczadzki jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

7. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego.

9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e mailowo na adres biuro@maratonbieszczadzki.pl lub telefonicznie 601 143 341.

profil 14MB 2014

[/toggle]

 

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garmingarmingarminliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextreme

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskietvp rzeszowtvp rzeszowoutdoormagazyngorydlaciebiewbieszczady