Regulamin Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego

 

 

 

[toggle title="Regulamin Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego, 2015.01.25"]

Regulamin Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego

I Cel imprezy

 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich,
 • promocja Bieszczadów, biegania, Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik
 • Promocja Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa Cisna.

II Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika oraz Stowarzyszenie OTK Rzeźnik w partnerstwie z Nadleśnictwem Cisna

III Dystans

42.195 m. oraz ok. 30km

 

IV Termin i trasa biegu

1. Start biegu odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia 2015 r. godz. 7:20 (wschód Słońca)

2. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu 24 stycznia 2015 roku w Cisnej (w budynku Nadleśnictwa przy Ośrodku Wołosań, Cisna 87) w godzinach 16.00-21:00.

3. Trasa:

Trasa Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego wiedzie z centrum Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Komańczy, od Żubraczego stokówką wokół masywu Hyrlatej, do Majdanu i dalej stokówką do Karczmy Brzeziniak w Przysłupie i powrót stokówką do Cisnej. Szczegóły na mapce.

4. Punkty odżywcze:

 • 6. km – okolice Żubraczego
 • 17. km – Roztoki Górne
 • 26. km – skrzyżowanie stokówki z drogą na Cisną
 • 33. km – Karczma Brzeziniak
 • 38. km - skrzyżowanie stokówki z drogą na Cisną

Na punktach serwowane będą napoje (tam gdzie damy radę - herbata z miodem).

W ujęciu graficznym wygląda to mniej więcej tak:

ZMB

Link do trasy: http://way2a.com/track_details/1969,zimowy-maraton-bieszczadzki

5. Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora. Dodatkowo, na trasie Maratonu będą umieszczone oznaczenia kilometrów (przynajmniej co 5km).

V Limity czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Maratonu, wynoszący 7 godzin.

 

VI Uczestnictwo

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz opcjonalnie przynależność klubową.

3. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.maratonbieszczadzki.pl lub w dniu 24 stycznia 2015 roku w Biurze Zawodów w Cisnej.

VII Opłata startowa

1. Opłata startowa dla uczestników Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego wynosi:

 • 120zł – wpłacone do 30 listopada 2014 r.
 • 135zł – wpłacone od 1 grudnia do 31 grudnia 2015
 • 150zł – wpłacone od 1 stycznia do 15 stycznia 2015
 • 165zł – wpłacone po 15 stycznia 2015 lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów).

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

2. Opłatę startową należy wpłacać na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice
17 1090 1766 0000 0001 2311 9917

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

3. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

 

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • pamiątkowe gadżety (zapewniamy, że fajne!),
 • napoje i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie (patrz pkt IX) oraz na mecie,
 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie biegu,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Bieg po 15. stycznia (ew. będziemy dosyłać koszulki).

IX Punkty odświeżania i kontrolne

1. Punkty odświeżania oraz kontrolne zaopatrzone w wodę/herbatę, napoje izotoniczne oraz odżywki (patrz też pkt. IV.4). Szczegóły zaopatrzenia i rozmieszczenia punktów będą podane przed startem.
X Nagrody i klasyfikacje (nagrody tylko na dystansie pełnego maratonu!)

1. W maratonie przewidywane są nagrody pieniężne dla sześciu pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych (osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych). Wysokości nagród:

1. miejsce - 700zł

2. miejsce - 600zł

3. miejsce - 500zł

4. miejsce - 400zł

5. miejsce - 300zł

6. miejsce - 200zł

2. Podczas Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

b) Klasyfikacje wiekowe:

- K-20, M-20 (rocznik 1986 i młodsi),

- K-30, M-30 (rocznik 1985-1976),

- K-40, M-40 (rocznik 1975-1966),

- K-50, M-50 (rocznik 1965-1956),

- K-60, M-60 (rocznik 1955 i starsi),

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta zawodnika. Chipy wydawane będą w biurze zawodów wraz z pakietem startowym oraz instrukcją mocowania chipa. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip do biura zawodów. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie lub niezwrócenie chipa może spowodować dyskwalifikację.

4. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

XI Bezpieczeństwo

1. Limit czasu wynosi 7 godzin, osoby, które w 4 godzin nie dotrą do punktu kontrolnego na 26km będą przekierowywane na krótsza trasę (ok. 30km).

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W razie naprawdę trudnych warunków trasa może zostać skrócona. Jednocześnie od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie punktów odświeżania),
 • zbaczania z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

2. Uczestnicy Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Maratonu zamieszczonych na stronie Maratonu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.

3. Depozyty. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (łazienki z bieżącą wodą). Prosimy jednak pamiętać, że to Bieszczady...

5. Zimowy Maraton Bieszczadzki jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

7. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego.

9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e mailowo na adres biuro@maratonbieszczadzki.pl lub telefonicznie 601 143 341.

[/toggle] [toggle title="Regulamin Zimowej Bieszczadzkiej Dychy, 2015.01.25"]

Regulamin Zimowej Bieszczadzkiej Dychy,
imprezy towarzyszącej Zimowemu Maratonowi Bieszczadzkiemu

I Cel imprezy

 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich,

 • promocja Bieszczadów, biegania, Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik

 • Promocja Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa Cisna.

II Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika oraz Stowarzyszenie OTK Rzeźnik w partnerstwie z Nadleśnictwem Cisna

III Dystans

10 km

IV Termin i trasa biegu

1. Start biegu odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia 2015 r. godz. 7:20 (wschód Słońca)

2. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu 24 stycznia 2015 roku w Cisnej (w budynku Nadleśnictwa przy Ośrodku Wołosań, Cisna 87) w godzinach 16.00-21:00.

3. Trasa:

Trasa Zimowej Bieszczadzkiej Dychy wiedzie z centrum Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Komańczy do Majdanu i dalej stokówka do Cisnej. Szczegóły na mapce.

4. Punkty odżywcze:

 • 7. km - skrzyżowanie stokówki z drogą na Cisną

Na punktach serwowane będą napoje (jeśli damy radę - herbata).

W ujęciu graficznym wygląda to mniej więcej tak:

ZBiD_trasa

 

Link do trasy: http://way2a.com/track_details/1972,zimowy-maraton-bieszczadzki-10km

5. Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora.

V Limity czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy biegu wynoszący 2 godziny.

 

VI Uczestnictwo

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,

 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,

 • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz opcjonalnie przynależność klubową.

3. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.maratonbieszczadzki.pl lub w dniu 24 stycznia 2015 roku w Biurze Zawodów w Cisnej.

VII Opłata startowa

1. Opłata startowa dla uczestników Zimowej Bieszczadzkiej Dychy wynosi:

 • 60zł – wpłacone do 15 stycznia 2015

 • 80zł – wpłacone po 15 stycznia 2015 lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów).

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

2. Opłatę startową należy wpłacać na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice

17 1090 1766 0000 0001 2311 9917

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

3. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

 

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • pamiątkowe gadżety (jesteśmy w trakcie negocjacji, szczegóły wkrótce),

 • napoje i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie (patrz pkt IX) oraz na mecie,

 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie biegu,

 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Bieg po 15. stycznia (ew. będziemy dosyłać koszulki).

IX Punkty odświeżania i kontrolne

1. Punkty odświeżania oraz kontrolne zaopatrzone w wodę/herbatę, napoje izotoniczne lub odżywki (patrz też pkt. IV.4). Szczegóły zaopatrzenia i rozmieszczenia punktów będą podane przed startem.

X Nagrody i klasyfikacje

1. Przewidywane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn.

2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta zawodnika. Chipy wydawane będą w biurze zawodów wraz z pakietem startowym oraz instrukcją mocowania chipa. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip do biura zawodów. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie lub niezwrócenie chipa może spowodować dyskwalifikację.

3. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

XI Bezpieczeństwo

1. Limit czasu wynosi 2 godziny.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W razie naprawdę trudnych warunków trasa może zostać skrócona. Jednocześnie od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie punktów odświeżania),

 • zbaczania z trasy Biegu,

 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

2. Uczestnicy Zimowej Bieszczadzkiej Dychy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.

3. Depozyty. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (łazienki z bieżącą wodą). Prosimy jednak pamiętać, że to Bieszczady…

5. Zimowa Bieszczadzka Dycha jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

7. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego.

9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e mailowo na adres biuro@maratonbieszczadzki.pl lub telefonicznie 601 143 341.

[/toggle] [toggle title="Regulamin sobotnich Biegów dla Dzieci, 2015.01.24"]

Zimowy Maraton Bieszczadzki

Regulamin biegów dla dzieci –impreza towarzysząca

 I. Organizator

Organizatorem biegów dla dzieci jest Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach. Biegi dla dzieci odbywają się w ramach imprezy towarzyszącej Zimowemu Maratonowi Bieszczadzkiemu (ZiMB)

II. Cele

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

III. Termin, miejsce, dystans.

1. Bieg odbędzie się 24 stycznia 2015 r. w Cisnej, w obrębie Ośrodka Wołosań Nadleśnictwa Cisna. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 15:30. Zapisy do biegów od 14.15 do 15.15 w biurze zawodów w Ośrodku Wołosań.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów ZiMB, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów.  Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.

4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.

5. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w:

klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych:

 • I kategoria: ” Maluchy” ok. 70m
 • II kategoria: szkoły podstawowe ok. 300 m
 • III kategoria: szkoły gimnazjalne ok. 600m

W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.

6. Wyniki biegów dla dzieci zostaną podane do publicznej wiadomości podczas zawodów oraz za pośrednictwem strony www.maratonbieszczadzki.pl

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.

1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 1999 roku i młodsi.

2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz  Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.  Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi ZiMB w dniu 24.01.2015 r. do godz. 15:15. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.

3. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego.

7. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, nartach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z kat. I mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.

8. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.

9. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.

V. Klasyfikacje i nagrody

1. W biegach dla dzieci będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja w każdej z grup wiekowych, podanych w paragrafie III pkt. 5 osobna dla chłopców i  dla dziewcząt.

2. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają medal.

VI. Uwagi końcowe

1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.maratonbieszczadzki.pl

5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

ORGANIZATOR

[/toggle]
SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garmingarmingarminliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextreme

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskietvp rzeszowtvp rzeszowoutdoormagazyngorydlaciebiewbieszczady