Konkurs na zdjęcie lub film oraz konkurs na tekst o Zimowym Maratonie Bieszczadzkim

Regulamin

konkursu na zdjęcie lub film oraz konkursu na tekst o Zimowym Maratonie Bieszczadzkim

I Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach

II Cel konkursu

Propagowanie sportu i rejonu bieszczadzkiego

III Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla uczestników Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego lub Bieszczadzkiej Zimowej Dychy (czyli osób, które były zarejestrowane, odebrały pakiet oraz wystartowały w biegu).
 2. Zadaniem konkursowym jest

i)      przesłanie zdjęcia lub filmu (max 90 sekund) z Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego lub Bieszczadzkiej Zimowej Dychy

albo

ii)      tekstu ze wspomnieniem Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego lub Bieszczadzkiej Zimowej Dychy

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem Organizatorowi autorskich praw majątkowych do prac, o których mowa w pkt III.2 regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich przez Organizatora do promocji Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego lub innych działań Fundacji Bieg Rzeźnika.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność ze ewentualne roszczenia osób trzecich;
 3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres otkrzeznik@gmail.com nadając mailowi tytuł "KONKURS ZiMB GARMIN."

IV Terminy

 1. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania prac jest 7 lutego 2015r. Prace przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane w ocenie.
 2. Wyniki konkursu będą ogłoszone najpóźniej do 14 lutego 2015r. na stronie www oraz fejsbukowej Maratonu Bieszczadzkiego/Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego

V Wyróżnienia

 1. Autorowi/autorce tekstu, który będzie się nam najbardziej podobał wyślemy kamerkę GARMIN VIRB HD Action Camera ufundowaną przez Firmę Garmin;
 2. Taką samą kamerkę GARMIN VIRB HD Action Camera ufundowaną przez Firmę Garmin wyślemy aktorowi/autorce zdjęcia(lub filmu), który będzie się nam najbardziej podobał;
 3. Być może zdecydujemy się jeszcze na dodatkowe wyróżnienia.

VI Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub odwołania konkursu.
SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garmingarmingarminliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextreme

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskietvp rzeszowtvp rzeszowoutdoormagazyngorydlaciebiewbieszczady