VIII Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 52km

VIII Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 52km

10 października 2020

TRASA

Trasa Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego 52km wiedzie z centrum Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Ustrzyk Górnych (ok. 1km), następnie stokówką w stronę Przysłupia. Po około 6 km skręcamy w prawo w ścieżkę prowadzącą na Małe Jasło (1103m.) Na szczycie skręcamy w lewą stronę w szlak czerwony żeby dobiec do Okrąglika(1101m.) mijając po drodze Duże Jasło (1153m.). Na Okrągliku skręcamy w prawą stronę w szlak graniczny w kierunku na Balnicę. Przed Balnicą zbiegamy z pasma granicznego w kierunku na Solinkę (ok. 27km) i biegniemy ok. 3km bieszczadzkim szutrem w kierunku Żubraczego obiegając masyw Hyrlatej, na który za chwilę będziemy się wspinać. Nie dobiegając do Żubraczego skręcamy w prawo w niebieski szlak turystyczny i wspinamy się na Berdo (1041m n.p.m.). Z Berda biegniemy na Hyrlatą (1103m), Rosochę (1084m) i zbiegamy do Roztok Górnych (ok. 40km). Z Roztok biegniemy jeszcze raz asfaltem na przełęcz nad Roztokami (ok. 41km, 801m n.p.m.) i znowu wbiegamy na górski niebieski szlak graniczny, tym razem wspinając się na Okrąglik (1101m). Na Okrągliku żegnamy się z niebieskim szlakiem i skręcamy w lewo w kierunku Cisnej. Czerwonym szlakiem podbiegamy na Jasło (1153m n.p.m.), na Szczawnik (1098m) i na Małe Jasło (1097m), następnie podziwiając widoki zbiegamy do Cisnej, aż do mety w pobliżu stadionu Orlika.

Na trasie znajdują się przeszkody naturalne takie jak m.in. luźne kamienie, gałęzie, korzenie. Na trasie mogą znajdować się wiatrołomy, czy błoto.  

MAPA TRASY

Link do trasy: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/103095

Limity czasu

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu - Meta Biegu zamyka się w dniu 10 października 2020 o godz. 16:00 (9h30min od zamknięcia strefy startu).

Uczestników obowiązuje dodatkowy limit czasu na punkcie kontrolnym Przełęcz Roztoki (41km). Uczestnicy muszą opuścić punkt Przełęcz Roztoki najpóźniej o godz. 14:30 (8h od zamknięcia strefy startu).

Punkt odświeżania/kontrolny

 • Punkty odświeżania będą zaopatrzone w wodę.

 • Punkty odświeżania/kontrolne:

   • Przełęcz Roztoki I (15 km)
   • Solinka (28 km)
  • Przełęcz Roztoki II (41 km)
 • Na trasie mogą się znajdować również dodatkowe punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.

Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Zawodnik przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

● folia NRC o wymiarach min. 150x180,

● latarka,
● naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,
● kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
● zapas jedzenia na całą trasę,
● czapkę lub chustę typu “komin”,
● minimum 300 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odświeżania).

Na trasie Biegu dopuszczalne jest używanie kijków.

Uczestnictwo

1. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (do punktu odbioru pakietów należy przynieść oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyzwaniu lub przedłożyć zaświadczenie lekarskie; oświadczenie wraz z karta uczestnika będzie dostępne poprzez panel biura wirtualnego),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • dokonają zgłoszenia przez “Biuro Wirtualne” oraz odbiorą pakiet startowy w punkcie odbioru pakietów
 • stawią się na starcie o ustalonej w regulaminie godzinie wraz z numerem startowym oraz chipem do pomiaru czasu.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie, wraz z kserokopią/fotokopią swojego dowodu osobistego - do wglądu.)

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres  biuro@biegrzeznika.pl

WYNIKI 2020 REGULAMIN 2020 WYNIKI 2019
Data i miejsce:

 10 października 2020 r., Cisna

Start Biegu odbędzie się w sobotę, 10 października 2020 r. od 03:00 w Cisnej do godz. 6:30. Każdy z uczestników otrzyma maila z linkiem do rejestracji godziny i minuty startu. Wybór godziny i minuty startu jest obligatoryjny.

Dystans:

ok. 52 km

Suma podbiegów/zbiegów:

 D+2250m/D-2250m

Limit czasu:
 • Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu - Meta Biegu zamyka się w dniu 10 października 2020 o godz. 16:00 (9h30min od zamknięcia strefy startu).
 • Uczestników obowiązuje dodatkowy limit czasu na punkcie kontrolnym Przełęcz Roztoki (41km). Uczestnicy muszą opuścić punkt Przełęcz Roztoki najpóźniej o godz. 14:30 (8h od zamknięcia strefy startu).
Punkt odbioru pakietów

Cisna, Szkoła Podstawowa

Godziny otwarcia:

 • 9.10 (piątek) 16:00- 22:00
 • 10.10 (piątek) 5:00- 8:30
Opłata startowa:

od 130 zł do 210 zł

Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

  • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),
  • schodzenia z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garminjacek biegaliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextremeaz-tape

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskietvp rzeszowtvp rzeszownowiny24outdoormagazynportal gorskifestiwal biegówfestiwal biegówdziennik zachodni